Уроци

Деактивирайте подканата „Да завършим настройката на вашето устройство“ в Windows 10/11 (Как да).

Ако искате да премахнете и деактивирате досадната подкана „Нека завършим настройката на вашето устройство“ в Windows 10/11, продължете да четете по-долу.